Uzyskanie zgody na przeniesienie działalności do KSSE w Oleśnie – Katowice 2014